Alternatieve plattegrond van Amsterdam Noord

Kaart: Isa van Bossé research, Raffaela Wang vormgeving

Spelregels voor participatie opgesteld door bewoners (voor ambtenaren)

Hoorzitting djemeenteraad Amsterdam

Maaltijdenactie Perzisch nieuwjaar (Nowruz)

De gebouwen achter de vrouwen

Het Leger des Heils, Cordaan en Doras. Dat zijn de grote zorgverleners in Amsterdam-Noord waar de meesten wel eens van hebben gehoord. Toch wordt een groot deel van de zorg niet door hen geleverd, maar door lokale initiatieven en buurtnetwerken. Deze initiatieven, vaak geleid door vrouwen, zijn van onschatbare waarde voor hun buurt. Een speciale fotoreportage van Noorderling Laura van Roemburg.

Samen vormen deze vrouwen en hun initiatieven het informele zorgnetwerk van Amsterdam Noord. Een belangrijk sociaal vangnet voor de kwetsbaarste bewoners van ons stadsdeel. Als het nodig is, treden deze vrouwen op de voorgrond. Maar liever opereren ze op de achtergrond, in de haarvaten van het stadsdeel. Daar strijden zij tegen armoede en sociaal isolement. De overeenkomst tussen al deze initiatieven: een laagdrempelige locatie middenin de wijk.

In een sterk gentrificerend stadsdeel als Amsterdam-Noord, staat juist die huisvesting zwaar onder druk. Huren stijgen, buurthuizen verdwijnen en de locaties die deze stichtingen krijgen toegewezen zijn vaak tijdelijk. Terwijl die huisvesting, een plek middenin de wijk, zo belangrijk is voor het succes van deze organisaties. Daarom is voor deze fotoserie gekozen om niet de vrouwen, maar de gebouwen achter de vrouwen vast te leggen.

Op de linkerfoto zie je de voordeur van Linda in de Vogelbuurt. Voor de corona pandemie organiseerde Linda, met haar initiatief Gezellig op stap met Linda, uitjes voor stadspashouders. Nu houdt ze haar kwetsbaarste buurtbewoners nauwlettend in de gaten en zorgt voor hulp waar mogelijk.

Op de rechterfoto zie je de witte voordeur van de Credochurch aan de Kometensingel. Deze locatie gebruikt Iman van Buurtvereniging Molenwijk voor voedseluitgifte. Beide vrouwen hebben onderscheidingen ontvangen voor hun buitengewone inzet voor de stad. Dat beide locaties een zitplek bij de voordeur hebben, is tekenend voor de verbindende kracht die deze twee vrouwen hebben.

Op de linkerfoto zie je het dienstencentrum aan de Botterstraat, de tijdelijke locatie van Moeders van Noord in de Banne. Op de rechterfoto zie je het noodgebouw aan de Floraweg, genaamd Floracenter, waar o.a. Stichting Flora Kokjes gebruik van maakt. Beide stichtingen zijn opgericht door vrouwen die veel (verborgen) armoede in hun buurt zagen en daar iets aan wilden doen. De locaties worden nu o.a. gebruikt om voedselpakketten samen te stellen en uit te delen.

Op de oranjekleurige poster voor het raam van de Moeders van Noord staat: “Tijdelijk beheerd door Zwerfkei”. En Zwerfkei heeft nieuwe plannen met dit pand, waar de Moeders van Noord niet in voorkomen. Ook het noodgebouw aan de Floraweg wordt binnenkort ontruimd. Er zijn tot op heden geen passende vervangende locaties gevonden. En ze weten het zelf nog niet, maar de Moeders van Noord krijgen donderdag een ‘Heldenspeldje’.

Dit zijn de buurthuiskamers Bloemenbuurt (links) en de Klipper in de Banne (rechts). Voor corona werden hier wekelijkse buurtmaaltijden geprepareerd, voor en door buurtbewoners. Ook had je er koffieochtenden, creatieve middagen en spelletjesavonden. Sinds het begin van de coronacrisis zijn de buurtkamers gesloten. Toch werden niet alle activiteiten stilgelegd. Wie het nodig had, kon een maaltijd afhalen bij kok Sonja in buurtkamer Bloemenbuurt of voedselpaketten, kleding of speelgoed bij Sherida in buurtkamer de Klipper. Ook de kinderactiviteiten en het sporten voor vrouwen in de buitenlucht gingen in de Klipper door.

Het zijn zes voordeuren waar je als onoplettende wandelaar zo aan voorbij zou lopen. Zes deuren waarachter Linda, Iman, Sherida, Risma, Edna, Esmeralda, Sherida en Sonja iedere dag cruciaal werk verzetten voor de meest kwetsbare uit Amsterdam-Noord.

Research: Isa van Bossé, tekst en beeld: Laura van Roemburg

Laura van Roemburg is beeldonderzoeker en fotohistoricus, maar bovenal een echte Noorderling. Op haar instagramaccount @xnoordlife brengt zij Amsterdam-Noord in beeld, met oog voor detail en een liefde voor alles wat Noord, Noord maakt. Voor meer informatie, kijk op www.lauravanroemburg.nl

Over Verdedig Noord

Verdedig Noord is een groep van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor Amsterdam-Noord en in actie komen tegen de gentrificatie van het stadsdeel. Dat doen we met kunst, activisme en campagnes. Hiermee willen wij een bewustwording creëren onder oude en nieuwe Noorderlingen zodat wij ons beter tot elkaar gaan verhouden. 

Wij vinden dat de veranderingen en verbeteringen van Noord niet ten koste mogen gaan van mensen die hier al hun hele leven wonen. Bovendien zetten wij kritische vraagtekens bij het zogenaamd opwaarderen van wijken, dat in de praktijk alleen maar de verschillen tussen mensen groter maakt, op een plek waar de verhoudingen toch al op scherp staan.

Gentrificatie manifesteert zich tot nu toe in een proces van uitsluiting en verdrijving. Wij vinden dat het anders kan. Op het gebied van wonen, ondernemen, kunst, cultuur en onderwijs. 

Verdedig Noord eist:

 1. Dat er geen sociale huurwoningen worden verkocht door woningcorporaties. 
  En dat woningcorporaties zich wijden aan het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen in Noord en dat ze daarbij streng worden gecontroleerd door de overheid.
 2. Dat mensen die al hun hele leven in Noord wonen voorrang krijgen op woningen. 
  En dat woningcorporaties en private ontwikkelaars jongeren die in Noord zijn opgegroeid en geworteld de mogelijkheid bieden hier betaalbaar te wonen
 3. Dat nieuwe ondernemers worden verplicht een sociale bijdrage te leveren aan de buurt waarin ze neerstrijken.
  En dat oude ondernemers actief worden gesteund om aansluiting te vinden bij de nieuwe bewoners. De oude ondernemers moeten zelf aangeven hoe zij hierbij geholpen willen worden. 
 4. Dat bewoners van Noord worden betrokken bij de culturele activiteiten in hun buurt.
  En dat deze bewoners inspraak hebben bij de inrichting, communicatie en programmering van kunstinstellingen in hun buurt, zodat zij zich niet uitgesloten en geïntimideerd voelen maar betrokken en welkom.
 5. Dat kunstinstellingen kritisch worden getest op hun (tekort aan) verhouding tot de buurt en de bewoners waar zij tussen zijn komen werken.
  Zodat er geen nieuwe kunst- en cultuurplaatsen ontstaan die niets met de buurten of de bewoners te maken hebben. Hiervoor is het belangrijk dat buurtcomité’s die fondsen toekennen een goede afspiegeling zijn van alle Noorderlingen. En dat bij besprekingen tussen instanties en bewoners de begrotingen open op tafel worden gelegd.
 6. Dat de inrichting van de openbare ruimte gebeurt met medewerking van de volwassenen, jongeren en kinderen die er gebruik van maken.
  Zodat buurtbewoners zich betrokken voelen bij de besluitvorming die hen aangaat.
 7. Dat nieuwe bewoners hun kinderen plaatsen op de bestaande gemengde scholen.
  En dat ze actief kennis maken met de andere ouders en hun buren. 
 8. DAT DE BESTAANDE GEMENGDE SCHOLEN IN NOORD ACTIEF DOOR DE GEMEENTE WORDEN ONDERSTEUND OM ONDERHOUD EN ONDERWIJSKWALITEIT TE VERBETEREN.
  Zodat alle ouders toegang hebben tot goede scholen voor hun kinderen en de segregatie in het onderwijs op termijn teruggedrongen wordt.
 9. DAT LAAGGELETTERDEN, DAK- EN THUISLOZEN, MENSEN MET EEN BEPERKING, STATUSHOUDERS EN ONGEDOCUMENTEERDEN DEZELFDE TOEGANG KRIJGEN TOT PROFESSIONELE AANDACHT, HULP EN VOORZIENINGEN ALS ANDEREN.
  Zodat er ervaren en deskundige mensen voor hen klaar staan die professionele hulp op maat kunnen bieden. 
 10. DAT OUDE BEWONERS ZICH ACTIEVER GAAN BEMOEIEN MET DE VERANDERINGEN IN HUN BUURT. 
  En dat ze zich uitspreken, zich organiseren, dat ze gehoord worden en gelijkwaardig gehonoreerd aan de professionals die voor die veranderingen verantwoordelijk zijn.