Woonprotest Speech

Woonprotest Speech

Ik sta hier namens bewoners die boos zijn.
Omdat hun wijk, waar zij hun hele leven hebben gewoond, onherkenbaar volgebouwd wordt met woningen die evident niet voor hen zijn bestemd.

Ik sta hier namens bewoners die moe zijn.
Omdat ze niet gezien worden en door het huidige woonbeleid noodgedwongen hun eigen wijk moeten verlaten.
Omdat hun belangen kennelijk minder zwaar wegen dan die van de projectontwikkelaar.

Ik sta hier namens Verdedig Noord, onze bewonersbeweging uit Amsterdam Noord die door middel van kunst, activisme en campagnes tomeloos actievoert
tegen gentrificatie en bewustwording creëert onder oude en nieuwe bewoners
zodat wij ons beter tot elkaar kunnen gaan verhouden.

Ik sta hier vandaag om namens hen te zeggen; ons woonbeleid deugt niet en moet anders!

Want…
Het huidige woonbeleid doet pijn!

We zien niet alleen gentrificatie, we voelen het ook.
Projectontwikkelaars die onze wijken slopen om minder en duurdere woningen bij te bouwen, miskennen de echte waarde van onze wijken.
De echte waarde zit niet in het steen.
De echte waarde zit in bewoners die bloed, zweet en tranen hebben geïnvesteerd in het versterken van het welzijn van hun wijk.
Het huidige woonbeleid zet dat sociaal weefsel onder druk. De projectontwikkelaar bouwt bij en vertrapt tegelijkertijd de levenskracht van onze wijken.
DIT. MOET. ANDERS!

Het huidige woonbeleid is onmenselijk!

Nieuwe woningen worden bijgebouwd en bestaande woningen blijven vervallen achter.
Wijken ontstaan waar de tweedeling scherp te zien is. Aan de ene kant luxe villa’s en aan de andere kant verwaarloosde sociale huurwoningen.
Is dit het Nederland dat wij met elkaar willen opbouwen?
Een land waar huisvesting steeds meer wordt beschouwd als handelswaar terwijl het in de kern een universeel mensenrecht is.
Is dit hoe we onze maatschappij willen inrichten?
Een maatschappij waar de tweedeling steeds meer voelbaar en zichtbaar wordt in ons straatbeeld. Het huidig beleid stimuleert overduidelijk klassisme en racisme. Beide zijn abject en mogen geen plaats hebben in onze wijken, onze steden, in ons land en dus ook niet in ons beleid!

Het huidig beleid is verziekt!

Leg mij uit hoe het vandaag de dag mogelijk is dat sociale huurwoningen worden opgekocht, opgeknapt en vervolgens voor een half miljoen verkocht?
Leg mij uit hoe het mogelijk is dat oorspronkelijke bewoners door woningcorporaties uit hun wijk worden weggejaagd?
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat grote internationale investeringsmaatschappijen Nederlands vastgoed verwerven en daar extreem veel geld aan verdienen.

Het is absurd, het is afschuwelijk en een grote schande dat het huidige beleid het mogelijk maakt dat omstreden investeerders profiteren van ons bestaan
en tegelijk inbreuk maken op onze mensenrechten.

En daarom staan we vandaag hier. We staan vandaag hier om met z’n allen een vuist te maken en onze overheid ter verantwoording te roepen.
Het huidige beleid doet pijn, is onmenselijk en verziekt.
Wij staan hier vandaag met z’n allen om onmiddellijke verandering te eisen.

En wij eisen het volgende.

Nieuw en herzien woonbeleid. Beleid dat past binnen de sociale rechtstaat die wij in dit land met z’n allen aan het opbouwen zijn.

Beleid dat het onmogelijk maakt dat sociale huurwoningen door woningcorporaties worden opgekocht en doorverkocht.

Beleid waarin het normaal is dat woningcorporaties zich wijden aan het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen, daarbij streng gecontroleerd door de overheid.

Beleid waarbij mensen die al hun hele leven in hun wijk wonen voorrang krijgen op de woningen die er bijgebouwd worden.

Beleid dat ervoor zorgt dat woningcorporaties en ontwikkelaars jongeren de mogelijkheid bieden betaalbaar te wonen in de wijk waar ze zijn opgegroeid en geworteld.

Beleid dat het sociaal weefsel van onze steden beschermt en behoudt.

Beleid dat ervoor zorgt dat de markt onaantrekkelijker wordt en blijft voor grote internationale beleggers en sterker nog weg met de woningmarkt en terug met de volkshuisvesting!

Beste overheid geef gehoor aan onze oproep, geef gehoor aan ons geluid.