Manifest

Manifest

De 10 principes die de basis vormen van onze beweging.

Verdedig Noord eist:

 1. Dat er geen sociale huurwoningen worden verkocht door woningcorporaties. 
  En dat woningcorporaties zich wijden aan het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen in Noord en dat ze daarbij streng worden gecontroleerd door de overheid.
 2. Dat mensen die al hun hele leven in Noord wonen voorrang krijgen op woningen. 
  En dat woningcorporaties en private ontwikkelaars jongeren die in Noord zijn opgegroeid en geworteld de mogelijkheid bieden hier betaalbaar te wonen
 3. Dat nieuwe ondernemers worden verplicht een sociale bijdrage te leveren aan de buurt waarin ze neerstrijken.
  En dat oude ondernemers actief worden gesteund om aansluiting te vinden bij de nieuwe bewoners. De oude ondernemers moeten zelf aangeven hoe zij hierbij geholpen willen worden. 
 4. Dat bewoners van Noord worden betrokken bij de culturele activiteiten in hun buurt.
  En dat deze bewoners inspraak hebben bij de inrichting, communicatie en programmering van kunstinstellingen in hun buurt, zodat zij zich niet uitgesloten en geïntimideerd voelen maar betrokken en welkom.
 5. Dat kunstinstellingen kritisch worden getest op hun (tekort aan) verhouding tot de buurt en de bewoners waar zij tussen zijn komen werken.
  Zodat er geen nieuwe kunst- en cultuurplaatsen ontstaan die niets met de buurten of de bewoners te maken hebben. Hiervoor is het belangrijk dat buurtcomité’s die fondsen toekennen een goede afspiegeling zijn van alle Noorderlingen. En dat bij besprekingen tussen instanties en bewoners de begrotingen open op tafel worden gelegd.
 6. Dat de inrichting van de openbare ruimte gebeurt met medewerking van de volwassenen, jongeren en kinderen die er gebruik van maken.
  Zodat buurtbewoners zich betrokken voelen bij de besluitvorming die hen aangaat.
 7. Dat nieuwe bewoners hun kinderen plaatsen op de bestaande gemengde scholen.
  En dat ze actief kennis maken met de andere ouders en hun buren. 
 8. DAT DE BESTAANDE GEMENGDE SCHOLEN IN NOORD ACTIEF DOOR DE GEMEENTE WORDEN ONDERSTEUND OM ONDERHOUD EN ONDERWIJSKWALITEIT TE VERBETEREN.
  Zodat alle ouders toegang hebben tot goede scholen voor hun kinderen en de segregatie in het onderwijs op termijn teruggedrongen wordt.
 9. DAT LAAGGELETTERDEN, DAK- EN THUISLOZEN, MENSEN MET EEN BEPERKING, STATUSHOUDERS EN ONGEDOCUMENTEERDEN DEZELFDE TOEGANG KRIJGEN TOT PROFESSIONELE AANDACHT, HULP EN VOORZIENINGEN ALS ANDEREN.
  Zodat er ervaren en deskundige mensen voor hen klaar staan die professionele hulp op maat kunnen bieden. 
 10. DAT OUDE BEWONERS ZICH ACTIEVER GAAN BEMOEIEN MET DE VERANDERINGEN IN HUN BUURT. 
  En dat ze zich uitspreken, zich organiseren, dat ze gehoord worden en gelijkwaardig gehonoreerd aan de professionals die voor die veranderingen verantwoordelijk zijn.